En

Sk

CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV

 

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami (použitie anestézy, koferdamu alebo ozónu je už zahrnuté v cene výkonu).

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

 

Vstupné kompletné vyšetrenie 100 €
Periodická preventívna prehliadka 30 €
Konziliárne vyšetrenie 40 €
Malá intraorálna RVG snímka 10 €
Panoramatická OPG snímka 20 €
3D CT snímka 50 €
Analýza 3D CT 20 €
Aplikácia dentálneho šperku 100 €
Analgosedácia 40 €

Záchovná stomatológia, parodontológia

Dentálna hygiena

Prvá návšteva (inštruktáž + výber pomôcok, odstránenie zubného kameňa) 70 €
Recall (odstránenie zubného kameňa, airflow) 50 €
Dentálna hygiena detí (30 minút - motivácia, inštruktáž, odstránenie povlakov) 30 €

Výplne

Pečatenie fisúr korunky zuba 40 €
Jednoduchá výplň 120 €
Výplň strednej náročnosti 150 €
Komplikovaná výplň 170 €
Kompozitná rekonštrukcia deštruovaného zuba 250 €
Priama kompozitná fazeta 250 €

Endodoncia

Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením 30-60 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné: prvý koreňový kanálik 90 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné: každý ďalší koreňový kanálik 10 €
Definitívne endodontické ošetrenie: prvý koreňový kanálik 180 €
Definitívne endodontické ošetrenie: každý ďalší koreňový kanálik 80 €
Príplatok za reendodonciu (cena za kanálik, účtuje sa iba raz) 40 €
Použitie MTA
50 €
Odstránenie pulpálneho čapu 50-100 €
Odstránenie zalomeného inštrumentu z kanálika
150 €
Pulpotómia 180 €
Ošetrenie detí (polhodinový termín)
100 €

Bielenie a ochranné fólie

Bielenie zubov Pure Whitenig (domáce + ambulantné bielenie) 450 €
Bielenie zubov v jednom oblúku (domáce) 220 €
Pure Whitening náhradná náplň 50 €
Bielenie devitálnych zubov metódou walking bleach 130 €
Výmena bielacej náplne 50 €
Šablóny na bielenie (cena za jeden oblúk) 50 €
Chránič pre športovcov 100 €
Ochranná dlaha pri bruxizme 80 €
Terapeutická náhryzová dlaha v centrickom záhryze 350 €

Sklenené vlákna

Dočasný most po extrakcii zuba 300 €
Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a čap zo skl.vlákien) 600 €
Dlahovanie zubov (cena za jeden zub) 40 €
Individuálne formovaný čap zo skl.vláken 50 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, použitie pieskovača a koferdamu)

Stomatochirurgia

Plánovaná extrakcia jednokoreňového zuba 70 €
Plánovaná extrakcia viackoreňového zuba 90 €
Komplikovaná extrakcia zuba 140 €
Dekapsulácia pri sťaženom prerezávaní 100 €
Intraorálna incízia + drenáž 40 €
Chrirurgická estetická úprava ďasna v rozsahu jedného zuba 80 €
Funkčná úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom 30 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, príp.ozónu)

Fixná protetika

Dočasná ochranná korunka po obrúsení zuba 60 €
Kovokeramická korunka 400 €
Celokeramická korunka (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 500 €
Estetická keramická fazeta (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 500 €
Onlay keramická (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 500 €
Onlay kompozitná alebo z hybridnej keramiky (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 450 €
Príplatok za zhotovenie sólo korunky/fazety v prednom úseku chrupu) 400 €
Sňatie korunky zuba 20 €
Vyhotovenie študijného modelu 30 €
Digital Smile Design 300 €
Registrácia centrického záhryzu 250 €
Digitálna analýza záhryzu prístrojom Occlusense 200 €

Snímateľná protetika

Celková snímateľná náhrada 350 €
Čiastočná snímateľná náhrada 350 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 2 zubov 100 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 6 zubov 150 €
Celková dočasná náhrada 200 €
Priama alebo nepriama rebazácia 150 €
Oprava prasknutej náhrady 40 €
Oprava zlomenej náhrady 100 €
Doplnenie náhrady v rozsahu jedného zuba 50 €
Doplnenie náhrady v rozsahu viacerých zubov 150 €
Výstuž zo sklenných vláken pri oprave zlomenej náhrady 100 €
Skeletovaná náhrada 450 €
Sankčný poplatok za neodhlásený zmeškaný termín (účtuje sa sa za každú hodinu plánovaného termínu) 50 €

Špeciálne práce sa hodnotia podľa druhu, rozsahu a náročnosti.

KONTAKT

 

DENTAPEX

MUDr. Rudolf Novotný

Námestie Osloboditeľov 3/A

Duett 1, 9. poschodie

040 01 Košice

 

e-mail: novotny@dentapex.sk

web: www.dentapex.sk

MAPA

OBJEDNAJTE SA

 

Objednajte sa telefonicky na stomatolo-gické ošetrenie a nájdeme spolu termín, ktorý Vám bude vyhovovať.

 

+ 421 55 622 56 98

+ 421 918 516 554

ORDINAČNÁ DOBA

 

Ambulancia

Pondelok-Streda

 

Štvrtok

Piatok

 

Dentálna hygiena

Piatok

08:00-12:00

13:00-16:00

08:00-14:00

08:00-12:00

 

 

13:00-17:00

Copyright © 2015 DENTAPEX. All Rights Reserved.