En

Sk

CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV

 

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami. Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom.

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

 

Vstupné kompletné vyšetrenie 70 €
Periodická preventívna prehliadka 30 €
Konziliárne vyšetrenie 40 €
RVG snímka 10 €
Aplikácia dentálneho šperku 100 €

Záchovná stomatológia, parodontológia

Dentálna hygiena

(odstránenie zubného kameňa, airflow, fluorizácia, hygienická inštruktáž) 50 €

Výplne

Pečatenie fisúr korunky zuba 30 €
Jednoduchá výplň 100 €
Výplň strednej náročnosti 130 €
Komplikovaná výplň 150 €
Kompozitná rekonštrukcia deštruovaného zuba 200 €
Priama kompozitná fazeta 200 €
(v cene je zahrnuté použitie anestézy, koferdamu a ozónu)

Endodoncia

Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením 30 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné: prvý koreňový kanálik 90 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné: každý ďalší koreňový kanálik 10 €
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) prvý koreňový kanálik 150 €
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) každý ďalší koreňový kanálik 80 €
Príplatok za reendodonciu (cena za kanálik, za každý kanálik sa účtuje zvlášť)) 30 €
Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika
100 €
Odstránenie zalomeného inštrumentu 100 €
Použitie MTA
50 €
(v cene je zahrnuté použitie anestézy, koferdamu a ozónu)

Bielenie a ochranné fólie

Bielenie zubov (cena za jeden zubný oblúk) 150 €
Bielenie mŕtvych zubov metódou walking bleach 110 €
výmena bieliacej náplne 50 €
Šablóny na bielenie (cena za jeden oblúk) 25 €
Chránič pre športovcov 100 €
Ochranná dlaha pri bruxizme 50 €

Sklenené vlákna

Dočasný most po extrakcii zuba 300 €
Most na sklenených vláknach (2kotviace kavity + 1 medzičlen) 600 €
Dlahovanie zubov (cena za jeden zub) 40 €
Použitie FRC čapu 40 €
Individuálne formovaný čap zo skl.vláken 50 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, použitie pieskovača a koferdamu)

Stomatochirurgia

Plánovaná extrakcia zuba 70 €
Komplikovaná extrakcia zuba 120 €
Dekapsulácia pri sťaženom prerezávaní 100 €
Intraorálna incízia + drenáž 20 €
Chrirurgická estetická úprava ďasna v rozsahu jedného zuba 80 €
Funkčná úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom 30 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, príp.ozónu)

Fixná protetika

Dočasná ochranná korunka po obrúsení zuba 50 €
Liata plášťová korunka 120 €
Kovokeramická korunka 350 €
Celokeramická korunka (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 450 €
Estetická keramická fazeta (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 450 €
Estetická nepriama kompozitná fazeta 300 €
Onlay keramická (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 450 €
Onlay kompozitná alebo z hybridnej keramiky (zhotovená zubným technikom alebo systémom CEREC) 400 €
Sňatie korunky zuba 20 €
Vyhotovenie študijného modelu 30 €

Snímateľná protetika

Celková snímateľná náhrada 300 €
Čiastočná snímateľná náhrada 350 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 2 zubov 100 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 6 zubov 150 €
Celková dočasná náhrada 200 €
Priama alebo nepriama rebazácia 150 €
Oprava prasknutej náhrady 40 €
Oprava zlomenej náhrady 100 €
Doplnenie náhrady v rozsahu jedného zuba 50 €
Doplnenie náhrady v rozsahu viacerých zubov 150 €
Výstuž zo sklenných vláken pri oprave zlomenej náhrady 100 €
Skeletovaná náhrada 430 €
Sankčný poplatok za neodhlásený zmeškaný termín (účtuje sa sa za každú hodinu plánovaného termínu) 40 €

Špeciálne práce sa hodnotia podľa druhu, rozsahu a náročnosti.

KONTAKT

 

DENTAPEX

MUDr. Rudolf Novotný

Stará Baštová 3

040 01 Košice

 

e-mail: novotny@dentapex.sk

web: www.dentapex.sk

MAPA

ORDINAČNÁ DOBA

 

Ambulancia

Pondelok-Streda

 

Štvrtok

Piatok

 

Dentálna hygiena

Piatok

08:00-12:00

13:00-16:00

08:00-14:00

08:00-12:00

 

 

13:00-17:00

OBJEDNAJTE SA

 

Objednajte sa telefonicky na stomatolo-gické ošetrenie a nájdeme spolu termín, ktorý Vám bude vyhovovať.

 

+ 421 55 622 56 98

+ 421 918 516 554

Copyright © 2015 DENTAPEX. All Rights Reserved.